آشکار سازهای نوترونی


آشکار سازهای نوترونیدسته: فیزیک 

فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 4298 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 39 

پروژه درس فیزیک هسته ای بصورت فایل pdf و وورد قابل ویرایش موضوع آشکارسازهای نوترونی


خرید

پروژه درس فیزیک هسته ای بصورت فایل pdf و وورد قابل ویرایش

موضوع : آشکارسازهای نوترونی

فهرست :

فصل 1 :    معرفی چشمه های هسته ای

 1. مقدمه............................................................................................................................................................................................................2
 2. دسته بندی انواع نوترون ها...................................................................................................................................................................3
 3. چشمه های تولید نوترون.........................................................................................................................................................................4
  1. چشمه رادیو ایزوتوپی...........................................................................................................................................................5
  2. چشمه فوتو نوترون................................................................................................................................................................7
  3. شکافت خود به خودی..........................................................................................................................................................8
  4. برهمکنش با ذرات باردار......................................................................................................................................................9
  5. شکافت هسته ای و راکتور...............................................................................................................................................11

فصل 2 :    مکانیزم آشکار سازی نوترونی

 1. مقدمه..................................................................................................................................................................................................13
 2. برهمکنش های نوترونی................................................................................................................................................................13
  1. برهمکنش نوترون های کند...........................................................................................................................................13
  2. برهمکنش نوترون های تند...........................................................................................................................................14
  3.  سطح مقطع.........................................................................................................................................................................14
 3. مکانیزم آشکار سازی نوترون.................................................................................................................................................15
  1.      آشکار ساز نیمه رسانا.................................................................................................................................................16
  2.      آشکار ساز سوسوزن..................................................................................................................................................17
  3. آشکار ساز گازی..........................................................................................................................................................18

فصل 3 :    آشکار سازهای نوترونی

 1. مقدمه..................................................................................................................................................................................................21
 2. آشکار ساز نوترونی.............................................................................................................................................................21
 3. آشکار ساز................................................................................................................................................................................22
 4. آشکار ساز با زمان پرواز...................................................................................................................................................23
 5. آشکار سازی نوترون با فعال سازی پولک................................................................................................................................23
 6. آشکار ساز شکافت...........................................................................................................................................................................24
 7. آشکار ساز خود _توان..................................................................................................................................................................25
 8. آشکار ساز نوترونی خود توان....................................................................................................................................27
 9. آشکار ساز نوتورنی خود توان نوترونی با پاسخ آنی...........................................................................................................27
 10. آشکار ساز..............................................................................................................................................................................28
 11. شمارنده های با روکش داخلی بورون _ آشکار سازی خطی............................................................................................32

فصل 4 :    اسپکتروسکوپی نوترون

 1. مقدمه..............................................................................................................................................................................................35
 2. کره های  بانر................................................................................................................................................................................35
 3. جمع بندی......................................................................................................................................................................................38
 4. منابع و مراجع..............................................................................................................................................................................39

خرید

برچسب ها : آشکار سازهای نوترونی پروژه کارشناسی فیزیک هسته ای پروژه فیزیک دانلود پروژه درس فیزیک هسته ای


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,