آشکار سازهای نوترونی


آشکار سازهای نوترونیدسته: فیزیک 

فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 4298 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 39 

پروژه درس فیزیک هسته ای بصورت فایل pdf و وورد قابل ویرایش موضوع آشکارسازهای نوترونی


خرید

پروژه درس فیزیک هسته ای بصورت فایل pdf و وورد قابل ویرایش

موضوع : آشکارسازهای نوترونی

فهرست :

فصل 1 :    معرفی چشمه های هسته ای

مقدمه............................................................................................................................................................................................................2دسته بندی انواع نوترون ها...................................................................................................................................................................3چشمه های تولید نوترون.........................................................................................................................................................................4چشمه رادیو ایزوتوپی...........................................................................................................................................................5چشمه فوتو نوترون................................................................................................................................................................7شکافت خود به خودی..........................................................................................................................................................8برهمکنش با ذرات باردار......................................................................................................................................................9شکافت هسته ای و راکتور...............................................................................................................................................11

فصل 2 :    مکانیزم آشکار سازی نوترونی

مقدمه..................................................................................................................................................................................................13برهمکنش های نوترونی................................................................................................................................................................13برهمکنش نوترون های کند...........................................................................................................................................13برهمکنش نوترون های تند...........................................................................................................................................14 سطح مقطع.........................................................................................................................................................................14مکانیزم آشکار سازی نوترون.................................................................................................................................................15     آشکار ساز نیمه رسانا.................................................................................................................................................16     آشکار ساز سوسوزن..................................................................................................................................................17آشکار ساز گازی..........................................................................................................................................................18

فصل 3 :    آشکار سازهای نوترونی

مقدمه..................................................................................................................................................................................................21آشکار ساز نوترونی.............................................................................................................................................................21آشکار ساز................................................................................................................................................................................22آشکار ساز با زمان پرواز...................................................................................................................................................23آشکار سازی نوترون با فعال سازی پولک................................................................................................................................23آشکار ساز شکافت...........................................................................................................................................................................24آشکار ساز خود _توان..................................................................................................................................................................25آشکار ساز نوترونی خود توان....................................................................................................................................27آشکار ساز نوتورنی خود توان نوترونی با پاسخ آنی...........................................................................................................27آشکار ساز..............................................................................................................................................................................28شمارنده های با روکش داخلی بورون _ آشکار سازی خطی............................................................................................32

فصل 4 :    اسپکتروسکوپی نوترون

مقدمه..............................................................................................................................................................................................35کره های  بانر................................................................................................................................................................................35جمع بندی......................................................................................................................................................................................38منابع و مراجع..............................................................................................................................................................................39

خرید

برچسب ها : آشکار سازهای نوترونی , پروژه کارشناسی فیزیک هسته ای , پروژه فیزیک , دانلود پروژه درس فیزیک هسته ای


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,