گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی


خرید

گیاهان آپارتمانی

معرفی و ویژگی های انواع گیاهان اپارتمانی:

آگلونما

آزالیا

آنتریوم

برگ انجیری

فیلودندرون

فیلودندرون قلبی

بگونیا

بنفشه افریقایی

پپرومیا

پتوس ابلق

پیله آ

 دراسنا بلالی یا نقره ای

دراسنا

برگ بیدی

دیفن باخیا

سانسوریا

عبایی

فیکوس

کاج مطبق

کردیلین

کروتن

لیندا

یوکا

حسن یوسف

شمعدانی

سینگونیوم

شفلرا

پاندانوس

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : گیاهان آپارتمانی گیاهان آپارتمانی گیاه بنفشه افریقایی , , پپرومیا , , پتوس ابلق , , پیله آ , , دراسنا بلالی یا نقره ای , , دراسنا , , برگ بیدی , , دیفن باخیا , , سانسوریا , , عبایی , , فیکوس , , کاج مطبق , , کردیلین  ,, کروتن , , لیندا , , یوکا , , حسن یوسف , , شمعدانی , , سینگونیوم


برچست ها :