تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک


تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیکدسته: فیزیک 

فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 63 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 33 

تجربیات مدون دبیر فیزیک کامل و اماده ارائه جخت ارتقا شغلی خبره یا عالی می باشدخرید

عنوان                                                         فهرست مطالب                                        صفحه

مقدمه ..............................................................................................................................................................................1

تجربه ای در زمینه ی استفاده از منابع غیر در درسی..............................................................................................2

آموزش فیزیک به روش همیاری................................................................................................................................3

تجربه ای در زمینه چگونگی ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر........................................................................... 6

تجربه ای آموزشی در زمینه ی تاثیر وضعیت اقتصادی بر یادگیری.................................................................7

ارتبا ط با دانش آموزان..............................................................................................................................................9

یک تجربه آموزشی و تربیتی....................................................................................................................................10

کنفرانس........................................................................................................................................................................ 12

ایجاد اعتماد بنفس در دانش آموزان و راهکار های تقویت آن............................................................................14

آموزش فیزیک با کمک اینتر نت و فوائد آن............................................................................................................17

مراحل مختلف حل مسئله های فیزیک.....................................................................................................................19

ارزشیابی و شیو های آن.................................................................................................................................................20

کلاس درس شاداب......................................................................................................................................................23

دلایل افت تحصیلی در درس فیزیک.........................................................................................................................28

نتیجه گیری.........................................................................................................................................................................32

منابع                                                                                                             33


خریدصدسو    سر زدن به فروشگاه صدسو


برچست ها :