دانلود تحقیقی در مورد برد عددی برای چند جمله ای ها

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


مرحله بعد بررسی برد عددی برای حالت است که در قضیه زیر بیان می شودبرچست ها :