دانلود دستورالعمل احداث و نگهداری باغ انگور دیم

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:تهیه زمین و بستر سازی

عملیات ذخیره و حفظ رطوبت

 مراقبت و نگهداری

تغذیه

نیاز آبی

اجرای سیستم رو سیمی روسیمی 

 نگهداری باغ قبل از شروع باردهی 

 انجام هرس فرم دهی

 پوشش و قیم گذاری نهال

استاندارد  نهال انگور

 تامین نهال

كاشت قلمه

چاله كنیبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,