دانلود فن آوری سیستم های رادیو شناسه Radio Frequency Identification

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:


 
برچسب رادیوشناسه 
محصولات الکترونیکی 
 مک دولاند 
AIDC
رادیو شناسه
اندازه برچسب 
سیستم رادیو شناسه 
 کاربرد های رادیو شناسه                                             
 برچسب                                                      
دسته بندی کلی برچسب ها براساس فرکانس رادیویی             
قرائتگر                                                       
 اجزای تشکیل دهنده قرائتگر ها                               
بارکد ها 
 آنتن دوقطبی                                            
 آنتن با قطبش خطی                                    
 آنتن بدون جهت                                         
 میان افزار                                                     
 برچسب گذارها                                                 
 محدودیت ها و مشکلات                                           
سیستم های سنتی
 سیستم های بارکد                                                
 ضرورت استفاده از بارکد                                   
 فواید بارکد کردن                                         
 سیستم های انگشت نگاری 
 انواع متفاوت بارکد خوان ها                                 
 رویه های بیومتریک                                               
 شناسایی از طریق اثر انگشت                                        
 بررسی ساختار و انواع                                      
 نحوه عملکرد کارت های هوشمند                             
کارت های هوشمند 
 سیستم های شناسایی با استفاده از قرنیه چشم 
RFID 
Radio Frequency Identification 
وال مارت ٣ 
Identification System
WalMart
بردخواندن 
انواع رادیو شناسه 
 ارزش رادیو شناسه                                                
 تجهیزات مورد نیاز                                                
دسته بندی کلی برچسب ها                                
 دسته بندی برچسب ها بر اساس کارکرد برچسب و حافظه داخلی      
 مهمترین مسائل در دستگاه های خواننده                       
 آنتن                                                        
 آنتن تک قطبی                                          
 آنتن با قطبش مدور                                       
 چند آنتنی                                              
حیوانات 
 چاپگر بر چسب                                                 
 مزایای فن آوری رادیو شناسه                                        
 نتیجه گیری                                                  
 سیستم های شناسایی                                              
 بارکد                                                 
 شکل گیری و فراگیر شدن بارکد                            
 انواع مختلف روشهای کدگذاری                              
 بازنشانی کاراکتر نوری                                             
 شناسایی از طریق صدا                                             
 کارت های هوشمند                                               
 کدهای دوبعدی 
 دسته بندی کارت های هوشمند                              
 برنامه نویسی           PKI
 بررسی کاربردهای کارت های هوشمند 
 سیستم های شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,