دانلود مقاله بیوشیمی آب

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:


 
آب در گوشت بوسیله پروتئین های عضله نگهداری می شود. هر گاه بخواهیم چگونگی قرار گرفتن آب را در گوشت بصورت ساده بیان کنیم می­توانیم بگوئیم آب در گوشت به دو صورت آب متصلBound Water  و آب آزاد  Free Water قرار گیرد. آب متصل بوسیله کلوئیدهای سلولی بخصوص پروتئین ها نگهداری می شود و قسمت اعظم آن بحالت آب پایدار یا غیر متحرکImmobhized است. در حالیکه آب آزاد در ناحیه سارکوپلاسم و یا در فضای خارج سلول قرار داشته و بصورت نسبتاً آزاد حرکت می کند. ترکیب شیمیایی بدن ماهی از گونه ای به گونه ای دیگر متفاوت است. این تفاوت حتی در بین ماهیان یک گونه هم ممکن است دیده شود که دلیل اصلی آن تفاوت در سن، شرایط محیطی و فصل است. اما بی شک اختلاف اصلی در ترکیب شیمیایی ماهی را باید در ارتباط با غذای دریافتی یا تغذیه ماهی دانست به همین جهت هنگامیکه ماهی دسترسی کافی به مواد غذایی داشته باشد، ابتدا پروتئین های عضله یک افزایش نسبی را نشان داده و به دنبال آن چربی بسرعت شروع به افزایش می نماید. و بر عکس، در دوره هائی که ماهی با کمبود غذا روبه روست مثل دوره مهاجرت یا تخم ریزی ضمن کاهش دخائر، باز به تدریج تغییراتی در ترکیب شیمیایی عضلات رخ می دهد. در این رابطه به خصوص ماهیانی که از پلانگتون تغذیه می نمایند به دلیل عدم دسترسی به آن در بعضی از فصول، اختلافاتی را در ترکیب شیمیایی بدن خود ظاهر می سازد.برچست ها : ,,,