مقاله مقاومت الکتریکی


مقاله مقاومت الکتریکیدسته: فیزیک 

فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 270 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 23 

مقاومت های کاربردی یک القاوری سری و یک ظرفیت خازنی موازی کوچک دارند این خصوصیات می تواند در کاربردهای آن با فرکانس بالا نقش مهمی را ایفا کندخرید

مقاله مقاومت الکتریکیمقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شوددر این معادله :Rمقاومت شی در واحد اهم.:V اختلاف پتانسیل دو سر شی در واحد ولت.:I جریان الکتریکی عبوری از شی در واحد آمپراست. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.فهرست مطالبمقاومت الکتریکیواحدهاعوامل موثر بر مقاومتتاثیر جنس طول و مساحت سطح مقطعاثر دما بر مقاومتبه هم بستن مقاومتهامقاومت به صورت موازیمقاومت به صورت سریترکیب مقاومتهای سری و موازینمادسازی و نشانه های الکترونیکینظریه عملکردقانون اهماتلاف توانساختارترکیب رساناهاترکیب کربنیپیل کربنینوار کربنیمقاومت کربنی چاپیتلف مقاومتیمنابع

خرید


صدسو    سر زدن به فروشگاه صدسو


برچست ها : ,,,,,,,